sk cz

Objednávka projektovej dokumentácie

Názov projektu*


Zrkadlový obraz*:

Žumpa 20 m3*:

Doplnkový projekt:

Pri objednávke projektu domu, resp. chaty, je doplnkový projekt alebo projekt žumpy ZDARMA.

Stavebník (investor)

Spoluinvestor je aj manžel/ka:

Adresa stavebníka (investora)

Miesto stavby*

Súhlasím, aby boli moje údaje poskytnuté partnerským firmám, ktoré spolupracujú na materálovej báze s firmou Wanders.

© Wrandrers project & architecture, 2006-2017.
Design & code A.I.S. - webové stránky